HYDROGENKONFERANSEN

Den nasjonale møteplassen for hydrogenbransjen

HYDROGENKONFERANSEN

Den nasjonale møteplassen for hydrogenbransjen

Hydrogenkonferansen arrangeres 1. juni på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Konferansen er årets største møteplass for hydrogen- og ammoniakkbransjen. Den arrangeres av Norsk Hydrogenforum (NHF), som er bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. Etter to år uten mulighet for å arrangere en større fysisk konferanse ser vi fram til å samle næringslivet, FoU-miljøene, politikere og myndigheter til konferanse og middag.

Tema for årets Hydrogenkonferanse er hvordan vi skal bygge et hjemmemarked for hydrogen i Norge. Konferanseprogrammet vil by på innledere fra Norge og Europa som blant annet presenterer spennende internasjonale og nasjonale hydrogenprosjekter. Vi tar utgangspunkt i hvor vi står i dag og hva vi trenger for å kunne bli en betydelig hydrogennasjon. Spørsmål som tas opp er blant annet hvordan vi skal sikre tilstrekkelig kraft for hydrogen- og ammoniakkproduksjon, hvordan Norge blir oppfattet i utlandet, og hva må til for å bygge et hjemmemarked for hydrogen?

I år er det mulig å delta fysisk og digitalt. Den fysiske konferansebilletten inneholder både det faglige programmet på dagtid og det som vil bli en minnerik middag med underholdning og utdeling av den prestisjefylte hydrogenprisen på kvelden.

Påmeldingen holder åpent frem til mandag 30. mai kl. 12.00, husk å melde dere på før det.

Vi gleder oss til å se dere på Hydrogenkonferansen den 1. juni!

PROGRAM
9:00

MORGENKAFFE, REGISTRERING OG MINGLING

10:00

VELKOMMEN

Introduksjon av programmet v/konferansier

Ruth Astrid Sæter

10:10

NORGE ER RIGGET FOR H2 OG NH3 SATSNING I ALLE SEKTORER

Grønt hydrogen til industri i Mo

Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa

Verdens første lasteskip på hydrogen

Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement

Når ruller hydrogenlastebilene i Norge?

Henrik Kolsrud, Litra

Konkurransedyktig PEM teknologi

Magnus Thomassen, Hystar

Hva er den norske produksjonkapasiteten på hydrogen og ammoniakk?

Kjetil Midthun, Greensight

Panelsamtale: Klarer vi å sikre tilstrekkelig kraft for hydrogen- og ammoiakkproduksjon?

Steffen Møller-Holst, Sintef,

11:15

PAUSE

11:45

HYDROGEN I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV

Hydrogen i et klimaperspektiv

Frida Eklöf Monstad, Equinor

Sikkerhet i et historisk energiperspektiv

Ingar Fossan, Safetec

Grønt lys? Kunnskap og oppfatninger om bruk av hydrogen i maritim virksomhet.

Kari Kjestveit, NORCE

Støttemuligheter for hydrogen – hva er det nasjonale handlingsrommet?

Svein Terje Tveit, Arntzen de Besche

12:30

LUNSJ PAUSE

13:30

NY GIV I EUROPA

Rigget for eksport – hva skal til for et løft mot 2030

Eva Camerer, Innovasjon Norge

The German Hydrogen Strategy and Support Schemes

Annett Weß, NOW

HyTechHafen

Dr. Ralf Tschullik

The European Hydrogen Initiatives and Norway’s Role Seen from Europe

Jorgo Chatzimarkakis, Hydrogen Europe

Panelsamtale: Norge sett fra våre naboland

Moderator: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, NHF

14:45

PAUSE

15:15

…MEN HVA SKJER I NORGE

Ammoniakk på Herøya, en viktig del av hydrogen økonomien

Lise Winther, Yara

Startskuddet for hydrogen har gått – hva gjør vi?

Jørn Helge Dahl, Hexagon Purus

16:30

Aperitiff

17:15

MIDDAG OG MINGLING

Toastmaster og underholdning

Bjørn-Henning Ødegaard

Utdeling av Hydrogenprisen 2021

FOREDRAGSHOLDERE