Takk for engasjementet på Hydrogenkonferansen 2019!

Godt over 200 interesserte deltakere gjorde Hydrogenkonferansen til en faglig fest. Enten du var med som leverandør, investor, beslutningstaker eller politikkutvikler: – Takk for din medvirkning!

Konferansen utgjorde en perfekte ramme, da Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk overrakt den trykkferske rapporten om økt bruk av hydrogen i Norge av styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum og Eivind Magnus, partner i Thema Consulting Group.

Rapporten systemvirkninger og næringsperspektiver ved hydrogen kan lastes ned her.

Det ble også tatt et nytt, spennende hydrogeninitiativ da direktør Daniel Ras-Vidal i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Steffen Møller-Holst lanserte et felles initiativ om å etablere Hydrogenklyngen, en ny næringsklynge for å styrke den industrielle hydrogenutviklingen i Norge, samt bruk i landbasert transport og stasjonær sektor. Søknad ble innsendt til Innovasjon Norge den 6. september, tildeling blir avgjort november 2019.

Her finner du presentasjonen som ble gitt om den nasjonale hydrogenklyngen.

Se konferansen i sin helhet på vår You Tube kanal Norsk Hydrogenforum

Nå gleder vi oss til Hydrogenkonferansen 2020!

Se program og foredragsholdere fra Hydrogenkonferansen 2019 – og last ned presentasjonene.

Hydrogenprisen 2018 tildelt Steffen Møller-Holst. Les mer her

Medlemmer i Norsk Hydrogenforum får rabatt på konferansen.

For å holde deg oppdatert om de siste nyhetene om Hydrogenkonferansen, meld deg på Norsk Hydrogenforums nyhetsbrev (klikk her).

Adresse:
Gunnar Randers Vei 24, 2007 Kjeller
Anette Gangnæs, koordinator – anette@hydrogen.no/995 74 711
Kristian Vik, Generalsekretær – kristian.vik@hydrogen.no/951 83 350