Hydrogenkonferansen 28. mai

Dag 2 av Hydrogenkonferansen er viet til bruk av hydrogen i stasjonær sektor, som belyses gjennom ulike case knyttet til produksjon av elektrisitet fra solenergi (PV – photovoltaics) med lagring av overskuddsenergi via hydrogenproduksjon, igjen med vekt på ulike bruksområder.

Dagen arrangeres i samarbeid med Solenergiklyngen.

 

Kaffe og registrering fra 09.00

Bolk 1: sol+hydrogen=fremtidig utvikling

Moderator: Daniel Ras-Vidal, direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm

09:45 Velkommen

Trine K. Berentsen, Solenergiklyngen og Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum.


09:50 Markedsbildet for solenergi

Presentasjon her

Sven Røst, Scatec/styreleder Solenergiklyngen


10:05 Lagring av fornybar energi

Presentasjon her

Ulf Eriksen, Statkraft


10.25 Fremtidsbildet for produksjon og bruk av hydrogen i Norge

Presentasjon her

Jørg Aarnes, DNV GL

Pause 10.50 – 11.10 (20 min)

Bolk 2: sol+hydrogen= overskuddsenergi

11:10 Lagring av overskuddsenergi fra solstrøm i form av hydrogen. Case-studie: Etterstad VGS 

Presentasjon her

Trond Schjerven, ÅF Consult


11:30 Hydrogen som stabilisator for strømnettet

Presentasjon her

Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen

Lunsj 12.00 – 13.00 (1 time)

Bolk 3: sol+hydrogen=ulike anvendelser

Moderator: Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum

13:00 När nätterna blir långa och kylan sätter i…

Presentasjon her

Åse Bye, Business Manager, Stationary Fuel Cells, PowerCell


13:20 Vestsiden Ungdomsskole, studie for hydrogenanlegg på skole

Hallvard Benum, Kongsberg kommunale eiendom og Tomas Tronstad, HYON

Tomas Tronstad – presentasjon her


13:40 Innovative løsninger med bruk av brenselceller fra Ballard

Presentasjon her

Kristina Juelsgaard, Business Development Manager , Ballard Power Systems Europe


Pause 13.40 – 14.00 (20 min)

Bolk 4: “sol+hydrogen=lønnsomt?”: Case og paneldebatt

14:00 Paneldebatt

Vi ser nå de første energisystemene utvikles hvor hydrogen benyttes som energilager. Hva er de viktigste grunnene til å velge denne løsningen?


Oppsummering 

Konferansedagen den 28. er et samarbeid mellom

Kontakt

Medlemmer i Norsk Hydrogenforum får 20 % rabatt på konferansen.

For å holde deg oppdatert om de siste nyhetene om Hydrogenkonferansen, meld deg på Norsk Hydrogenforums nyhetsbrev (klikk her).

Adresse:
Gunnar Randers Vei 24, 2007 Kjeller
E-post: anette@hydrogen.no
kristian.vik@hydrogen.no

Telefon:
+47 995 74 711
+47 951 83 350