Kari Kjestveit

Kari Kjestveit

NORCE Helse og samfunn

Kari Kjestveit er seniorforsker i gruppe for «Arbeidsliv og innovasjon» ved NORCE Helse og samfunn. Hun har en mastergrad i samfunnssikkerhet og har lang erfaring med bruk av sosioteknisk systemteori i ulike bransjer. Kjestveit var inntil nylig med i prosjektet «Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway» (Eviny m.fl.), og hun er «co-lead» på arbeidspakken «Societal impact and embeddedness» i HyValue; Forskningssenter for miljøvennlig energi ved NORCE (m.fl.).