Kjetil Midthun

Kjetil Midthun

Greensight

Kjetil Midthun har en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Industeriell Økonomi på NTNU. Kjetil har mer enn 20 års erfaring med analyser og beslutningsstøttesystemer for energisystemer og energimarkeder. Før han startet i jobben som daglig leder i Greensight hadde Kjetil ansvar for fysisk handel og produksjonssentralen i BKK Produksjon (nå Eviny Fornybar). Han har også jobbet som Forskningsleder i SINTEF.